Elever ska inte få läsa upp betyg

Sverige

Elever ska inte få läsa upp betyg

Idag kan den som inte är nöjd
med sina gymnasie-betyg
läsa på komvux för att höja betygen.
På det sättet får eleverna en
andra chans att få bra betyg.
Men regeringen vill ta bort
den möjligheten.

I regeringens nya skol-lag
står att det bara är när en elev
har icke godkänt i ett ämne
som den ska få läsa upp betyget.
Den som har godkänt i
ett ämne ska inte få chansen
att få ett bättre betyg.

Senare i år ska riksdagen
godkänna den nya skol-lagen.


15 juni 2009