Sverige

Färre kvinnor är chefer

Färre kvinnor jobbar som
chef än tidigare.
Mellan år 2008 och 2009
minskade antalet kvinnliga
chefer med två procent.
Det visar en ny undersökning
som Studieförbundet näringsliv
och samhälle, SNS, har gjort.

– Företagen satsar inte längre
på att fler kvinnor ska bli chefer.
Nu är det miljö och klimat som
är de stora frågorna, säger
forskaren Monica Renstig till
Dagens Nyheter.

Vanligast är det att kvinnor är
chefer på hotell eller restauranger.
Där är fyra av tio chefer kvinnor.
Bland byggbolag och industrier
är bara två av tio chefer kvinnor.


29 juni 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?