Flyktingar flyttar från Vännäs

Sverige

Flyktingar flyttar från Vännäs

För några veckor sedan var det bråk i Vännäs i Västerbottten.
En stor grupp människor samlades utanför
husen där flera flykting-familjer bodde.
De kastade sten och skrek.

Den ansvarige för flyktingarna i Vännäs tyckte
att läget var så hotfullt att han flyttade flyktingarna.

Händelsen fick människor i Vännäs
att protestera mot rasism. En stor demonstration ordnades.

Men flyktingarna vågar ändå inte bo kvar i Vännäs.
De är rädda för att någon ska råka illa ut.
Därför har de bestämt sig för att flytta.
Familjerna kommer att flytta
till en kommun i södra Sverige.


4 juni 2009