Inget stopp för religiösa friskolor

Sverige

Inget stopp för religiösa friskolor

Idag, måndag, presenterar regeringen
sitt förslag på ny skol-lag.
Många har tyckt att regeringen ska
stoppa religiösa friskolor.
Men så blir det inte.
Regeringen kommer att fortsätta
tillåta religiösa friskolor.

Men den nya skol-lagen ställer
hårdare krav på religiösa friskolor.
Om en skola till exempel får bidrag
från en kyrka eller liknande så måste
skolan tala om det.
Den skolan kan bli granskad extra
noga.


15 juni 2009