Kärnavfallet ska lagras i Östhammar

Sverige

Kärnkraftverket i Forsmark. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Kärnkraftverket i Forsmark. Foto: Fredrik Sandberg/Scanpix

Kärnavfallet ska lagras i Östhammar

Nu är det bestämt var avfallet från
de svenska kärnkraftverken ska förvaras.
Det blir Östhammars kommun
i Uppland som får den anläggning
där kärnkraftsoporna ska förvaras.

Avfallet från kärnkraftverken är radioaktivt.
Den radioktiva strålningen är farlig
för människor och djur.
Avfallet måste förvaras 500 meter
ner i berget i täta behållare.
Där ska avfallet ligga i 100 tusen år.
Det är företaget SKB som ska bygga
anläggningen och ta hand om kärnkraftsoporna.

Bygget av den här anläggningen blir ett
av de största industri-projekten i Sverige
på senare år. Det kommer att kosta omkring 40
miljarder kronor att bygga anläggningen.
Bygget ska vara färdigt 2020.

Många i Östhammars kommun är glada
över att kommunen vann kampen
om anläggningen. Det kommer ett ge
många nya jobb i kommunen.


4 juni 2009