Kommuner förbjuder rökning på arbetstid

Sverige

Kommuner förbjuder rökning på arbetstid

Allt fler kommuner förbjuder rökning
på kommunala arbetsplatser.
De anställda får varken röka inomhus
eller utomhus under arbetstid.
Nästan var fjärde kommun
har bestämt att rökning ska vara förbjudet
under arbetstid. De anställda får inte ens röka
när de tar kaffepaus.

Åtta av tio svenska kommuner har tagit
bort alla rökrum på arbetsplatserna.

Men cheferna på Sveriges kommuner
och landsting, SKL,
vill inte tala om rökförbud.

– Vi pratar inte om förbud.
Vi pratar hellre om att alla har rätt
att slippa tobaksrök när de jobbar,
säger Christin N Granberg på SKL
till Dagens Nyheter.

Fackförbundet Kommunal tycker
att rökförbudet är bra.
Men det räcker inte med förbud.

– Det är också viktigt att tänka på att
hjälpa folk att sluta röka, säger
Håkan Pettersson på Kommunal.

En dom i länsrätten från 2008 säger att kommuner
bara får förbjuda rökning på betald arbetstid.
Det är alltså okej att röka på lunchrasten i de flesta fall.


18 juni 2009