Sverige

Allt fler unga rånar

Allt fler unga gör brott.
De fem senaste åren har
ungdomsbrotten ökat med
25 procent.

Förra året dömdes 29 tusen
ungdomar för brott.
De allra flesta hade gjort ett
eller två småbrott.
Det var också fler ungdomar
som rånade och hotade med
vapen under rånet.
26 ungdomar misstänktes
för rån med vapen förra året.

I början av 1990-talet föddes
många barn i Sverige.
Nu håller barnen på att växa
upp. Forskarna tror att det är en
förklaring till att ungdoms-brotten
ökar.

– Det finns fler ungdomar, alltså
finns det också fler kriminella
ungdomar.

Det säger Sven Granath som är
forskare på Brottsförebyggande
rådet, Brå.

En annan förklaring är att många
äldre ungdomar är arbetslösa.


10 juli 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?