Sverige

Självmord vanligare bland HBT-personer

Unga homo-, bi- och transsexuella
personer mår sämre än andra svenskar.
Risken att känna stress, ångest och få
självmordstankar är dubbelt så stor bland
HBT-personer mellan 16 och 29 år
än för andra i samma ålder.
Det visar en undersökning som
Statens folkhälsoinstitut har gjort.
Under åren 2005 till 2008 har HBT-personer
fått svara på frågor om sin hälsa.

En fjärdedel av alla homosexuella
kvinnor i undersökningen hade
försökt ta livet av sig. Siffran bland andra
unga kvinnor är åtta procent.

Undersökningen visar också att
unga HBT-personer oftare blir
hotade eller slagna än andra
i samma ålder.


28 juli 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera