Färre barn väger för mycket

Sverige

Färre barn väger för mycket

Färre barn väger för mycket
jämfört med för fem år sedan.
Men fortfarande väger många
barn för mycket.
Det visar en undersökning som
Umeå universitet har gjort.

Antalet överviktiga barn har
minskat från 20 till 17 procent
på fem år.
Fem tusen fyra-åringar var
med i undersökningen.

Forskaren Erik Bergström tror
att många föräldrar har blivit
mer noga med att ge barn nyttig
mat. Det är också viktigt att barn
rör på sig. Flickor rör sig inte
lika mycket som pojkar.
Bland flickor är det vanligare
med övervikt, visar undersökningen.

8 SIDOR/TT


26 oktober 2009