Sverige

Unga brottslingar har ofta varit mobbade

Sex av tio unga som döms
för våldsbrott har blivit mobbade
i skolan. Det gäller ungdomar
under 20 år. Om färre barn blir
mobbade i skolan så blir färre
unga kriminella.
Det visar en undersökning
som Brottsförebyggande rådet,
Brå, har gjort. Det skriver
tidningen Dagens Nyheter.

Det är kommunerna som ska
se till att barn inte blir mobbade
i skolan. Men många skolor
gör för lite för att hindra mobbning.
Regeringen planerar att ge 45 miljoner
kronor till Skolverket och skolorna
för att minska mobbningen.


16 december 2009

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?