EU-förslag om mammaledighetfår mycket skäll

Sverige

EU-förslag om mammaledighetfår mycket skäll

EU vill att alla kvinnor ska vara mammalediga
i sex veckor när de får barn. Två veckor före förlossningen och fyra veckor efter
ska kvinnorna stanna hemma från jobbet.
Men EU-kommissionens förslag får mycket skäll
av politiker i EU-parlamentet.
Vänsterpartierna i EU är särskilt missnöjda
med förslaget. De tycker inte att kvinnor
ska tvingas att vara mammalediga.

De svenska reglerna ger båda föräldrarna
rätt till ledighet.
Pappan och mamman får dela lika
på föräldraledigheten.
EU-förslaget skulle ändra de svenska reglerna, menar kritikerna.

– Om förslaget går igenom
blir det sämre för oss i de nordiska länderna.
Här har vi kvinnor rätt att vara hemma
om vi vill. Men vi är inte tvingade
att vara det, säger Eva-Britt Svensson som
är EU-parlamentariker för Vänsterpartiet.

– Alla kvinnor vill inte vara hemma från jobbet två veckor innan de föder barn.
Jag arbetade själv ända fram till
mitt barn föddes, säger Eva-Britt Svensson.


23 februari 2010