Sverige

Fler anmälningar mot skolor

Allt fler elever anmäler sin skola.
Totalt 1550 elever anmälde 2009
att de blivit mobbade eller kränkta
och inte fått tillräcklig hjälp av lärarna.
Antalet anmälningar ökade
med 20 procent under 2009
jämfört med året innan.

Det har blivit lättare för elever att anmäla fel i skolan.
Det går att göra direkt
på Barn-och elevombudsmannens hemsida. Skolinspektionen tror
att det är en orsak till att anmälningarna
ökat så mycket.

8 SIDOR/TT


9 mars 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera