Sverige

Strejk på sex pappersbruk i dag

I dag, fredag, började 3000 arbetare
på sex svenska
pappersbruk att strejka.
Fackförbundet Pappers
har inte kommit överens
med arbetsgivarna om hur
mycket lönerna ska höjas.
Nu vägrar de anställda att arbeta
för att få arbetsgivarna att höja lönerna.

Pappers säger att strejken ska växa.
Arbetarna på sex andra pappersbruk
ska börja strejka den 26 april.

Strejken gör att pappersindustrierna
förlorar 100 miljoner kronor per dag,
säger arbetsgivarna.


16 april 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?