Alliansen vill ha lärlingsjobb för unga

Sverige

Alliansen vill ha lärlingsjobb för unga

Partierna i den borgerliga alliansen vill införa lärlingsjobb för ungdomar. Det betyder
att unga kan få utbildning i ett yrke på en arbetsplats. Lönen blir lägre än för de andra på arbetsplatsen.
Partierna tror att lägre löner
kommer att ge fler unga jobb.

– Sverige är ett land där unga
har svårt att få sitt första jobb,
säger Folkpartiets ledare Jan Björklund.

I Danmark är lönerna för unga låga.
En dansk 19-åring tjänar ungefär
hälften av vad en vuxen gör.

– Men i Danmark har många fler unga jobb och behöver
inte leva på socialbidrag,
säger Jan Björklund.


25 maj 2010