Fel barn fick gå i särskolan

Sverige

Fel barn fick gå i särskolan

Örebro kommun slarvade när den
skulle ta reda på vilka barn som skulle
gå i särskolan. När Skolinspektionen
kontrollerade skolan kom det fram att
tre elever inte borde gå
i särskolan. Eleverna ska nu i stället
börja i den vanliga skolan.

Skolinspektionen misstänker att fler
barn kan ha hamnat i särskolan av misstag.
Inspektionen ska undersöka 800 särskole-platser
i 30 kommuner extra noga.

I särskolan går barn med intellektuella
funktions-nedsättningar. Barnen i
särskolan kan få extra stöd.
Den som går i särskolan har inte samma
chans att studera vidare som andra.


16 juli 2010