Sverige

Många åker fastför sjöfylleri

En nu lag förbjuder sjöfylleri.
Samma regler gäller för båtförare
som för bilförare.
Under sommaren har Kustbevakningen
tagit fast många fler fyllerister
på sjön än förra året.
216 båtförare har åkt fast under juni
och juli. Förra året var siffran 30.

Orsaken till ökningen är troligen
att den nya lagen ger Kustbevakningen
rätt att testa flera båtförare.
Båtar som kör farligt kan alltid bli
stoppade men för kontrolltester har
kustbevakarna bara rätt att stoppa
båtar som är längre än tio meter
eller båtar som går snabbare än tio knop.
8 SIDOR/TT


4 augusti 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?