Sverige

Rödgröna vill ha färre barn på fritids

Om de rödgröna partierna vinner valet
så ska barngrupperna på fritidshemmen
bli mindre. Men partierna är inte överens
om hur reglerna ska se ut.
Vänsterpartiet vill ha en gräns på högst
20 barn i en grupp med två pedagoger.

I dag är det i genomsnitt 37 barn i varje
barngrupp på fritids. Varje pedagog
har ansvar för 21 barn.

I förskolan finns det regler som säger
hur många barn det får vara i en grupp.
Någon sådan regel finns inte för fritids.
Det vill Vänsterpartiet, Socialdemokraterna
och Miljöpartiet ändra på.

8 SIDOR/TT


25 augusti 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?