Sverige

Skulderna till Kronofogden ökar inte

De senaste åren har allt fler
människor fått skulder hos
Kronofogdemyndigheten.
Skulderna har kommit för att
människorna inte klarat att betalat sina räkningar.
Men nya siffror från Kronofogden visar
att svenskarnas skulder inte längre ökar.
Det är bara skulder från el-räkningar
som fortsätter att öka.
Troligen beror det på att många
fick ovanligt höga el-räkningar
efter den kalla vintern.

Kronofogdemyndigheten tror att
svenskarnas skulder snart kommer att
minska. Allt fler börjar få ordning
på ekonomin efter den ekonomiska
krisen 2008, tror myndigheten.


24 augusti 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?