Sverige

Fler vildsvin måste skjutas

Det måste skjutas fler vildsvin i Sverige.
Det säger regeringen och satsar 50 miljoner
kronor för att minska antalet vildsvin.
Det mesta av pengarna ska användas
till att starta nya små slakterier
som kan ta hand om köttet.

Det finns idag 150 tusen vildsvin i landet.
Vildsvinen ställer till skador
på böndernas marker.
Vildsvin orsakar också allt fler trafikolyckor.


16 september 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?