Sverige

KD vill ha jobb-coacher för funktionsnedsatta

Kristdemokraterna vill införa
jobb-coacher för vuxna med funktionsnedsättning.
Människor med handikapp
har ofta svårare än andra att få tag på ett jobb.
Coacherna ska hjälpa dem så att
de lättare kan hitta ett arbete.

Partiet vill också ge mer stöd och hjälp
till barn och ungdomar med funktionsnedsättningar
och deras familjer.


13 september 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?