Många utförsäkrade får sjukpeng igen

Sverige

Många utförsäkrade får sjukpeng igen

Försäkringskassans nya regler gör
att många människor som varit sjuka
tvingas börja jobba igen tidigare
än de vill.

I januari 2010 var det 18 tusen människor
som inte längre hade rätt till sjukpeng.
Över hälften av dem har börjat
få sjukpeng igen.
Det visar en rapport från
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Resten av gruppen har anmält sig som
arbetslösa. Knappt var fjärde arbetslös
har fått jobb.

8 SIDOR/TT


29 oktober 2010