Lärarfack vill ha skolstart vid sex år

Sverige

Lärarfack vill ha skolstart vid sex år

Lärarnas Riksförbund vill att barnen
ska börja skolan redan vid sex års ålder.
Det skriver förbundets ordförande
Metta Fjelkner i en artikel i Göteborgs-Posten.

I dag börjar barnen skolan vid sju års ålder.
När de är sex år går de i det
som kallas förskoleklass.
Även utbildningsminister Jan Björklund
tycker att barnen kan börja i skolan
när de är sex år.

Socialdemokraternas skolexpert Mikael Damberg håller också med.
Men han vill behålla det sätt
som barnen undervisas på i dagens förskoleklasser.
Han vill inte att undervisningen ska bli mer lik den i den vanliga skolan.

– Det är viktigt att vi tar vara
på barnens lust och lärande,
säger Mikael Damberg.

8 SIDOR/TT


24 november 2010