Sverige

Råttor letar reda på farliga minor

Att röja minor är ett svårt och farligt jobb
för människor. I Tanzania utbildar
man råttor för att hitta gamla minor.
Råttorna får börja sin träning
redan när de är fyra veckor gamla.
De får lära sig att känna igen lukten
av sprängmedel. När de hittar sprängmedel
belönas de med mat.

Den afrikanska jätteråttan är perfekt för jobbet.
Den är stor men lätt. En mina sprängs
inte när råttan trampar på den.
Det tar ungefär nio månader
att utbilda en råtta till minröjare.
När råttorna är utbildade får
de åka till grannlandet Mocambique
och jobba. Där ligger massor av minor
i marken sedan kriget. Det händer fortfarande
att folk trampar på minor och skadas eller dödas.


16 november 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera