Sverige

Sjuka blir inlåsta på natten

Tidigare i år avslöjade SVTs
Uppdrag Granskning att människor
på ett demens-boende blev inlåsta
på nätterna.
Demens är en sjukdom som drabbar
äldre människor. De blir förvirrade
och oroliga av sjukdomen.

En ny kontroll som Socialstyrelsen
har gjort visar att det är vanligt
att dementa blir inlåsta och lämnade
utan personal.
På sex av tio demens-boenden låser
personalen in de äldre och
lämnar dem ensamma.
94 boenden var med i undersökningen.

Kommunerna gör ett brott när de
låser in människor,
säger både Socialstyrelsen
och äldreminister Maria Larsson.

8 SIDOR/TT


18 november 2010

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?