Sverige

Unga får allt sämre kondition

Svenska ungdomar är i sämre form
i dag än för 20 år sedan. De har sämre kondition.
Det visar en stor undersökning
som forskare vid Gymnastik-
och idrottshögskolan, GIH, har gjort.

Dagens 16-åringar har i snitt 10 procent
sämre kondition jämfört med
16-åringarna för tjugo år sedan.
Det gäller både flickor och pojkar.

– Det är väldigt stor skillnad,
säger Örjan Ekblom på GIH.

Dålig kondition ökar risken för sjukdomar
när man bli äldre, säger forskarna.

8 SIDOR/TT


24 januari 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?