Sverige

Färre olyckor i slakterier

Att arbeta i slakteri har länge varit
ett av de farligaste jobben.
Slaktarna arbetar i kalla rum med vassa knivar.
Olyckor har varit vanliga.

Men de senaste åren har
antalet olyckor minskat kraftigt.
En av anledningarna är att många
slakterier ändrat på sättet att arbeta.
Slaktarna och styckarna slipper
att jobba med samma sak för länge.
Arbetet ska vara mer varierat.
Arbetsplatserna har också förändrats.

Antalet olyckor har minskat med mer än 30 procent.


22 mars 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?