Sverige

Unga med problem säljer sex

En del ungdomar med problem säljer sex
för att få pengar eller droger.
12 procent av flickorna som är intagna
på ungdomshem har sålt sex.
Bland pojkarna hade 4 procent sålt sex.
Det visar en undersökning som
Statens institutionsstyrelse, SIS, har gjort

En del av ungdomarna började
sälja sex när de var bara tolv år gamla.
Ungdomarna träffade oftast sina kunder
genom kompisarna.
Pengar, droger eller husrum var
de vanligaste skälen till att
ungdomarna sålde sex.

Många unga som säljer sex
har blivit sexuellt utnyttjade
som barn.

8 SIDOR/TT


2 mars 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?