Sverige

Myndigheternas språk missförstås av många

Många människor förstår inte de ord
som myndigheterna använder.
De flesta tror att de begriper
ungefär vad de svåra orden betyder.
Men ofta har de fel.
Det visar en ny undersökning som gjorts
bland människor som besökt
Arbetsförmedlingen.

Tre av fyra av dem som svarade på frågorna
visste inte vad ordet mandat betydde.
Fler än hälften missförstod
orden avdragsgill, komplettera
och utbud.

Jämka var ett annat ord som många
inte förstod. Någon trodde att jämka
betydde att sura lite grann.

Att ha en utbildning är ingen garanti
för ett bra resultat. Yngre människor
med högre utbildning klarade färre
svåra ord än äldre människor.

Forskarna som gjort undersökningen
säger att svenskarna inte har blivit
bättre på att förstå svåra ord.
Snarare är det tvärtom.
I en undersökning som gjordes
på 1970-talet klarade fler
av deltagarna av de svåra orden.
8 SIDOR/TT


12 april 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera