Sverige

Ny utbildning startar i Gävle

I höst startar en ny utbildning på högskolan i Gävle.
För första gången kommer studenter
med utvecklingsstörning
att få en utbildning på högskolan.
Åtta studenter med intellektuell
funktionsnedsättning kommer under tre år
att få studera hälsofrågor.

Nästa år kommer troligen fler studenter
att komma in på utbildningen.


16 maj 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera