Snart börjar kriget mot myggen

Sverige

Snart börjar kriget mot myggen

Människorna som bor i trakten
kring nedre Dalälven brukar
plågas svårt av mygg på somrarna.
En del somrar har det knappt
gått att vara ute.

För några år sedan började
man därför spruta myggmedlet Vectobac  
från flygplan över områdena
där myggorna kläcks.
Medlet dödar mygglarverna
men skadar inte naturen,
säger de flesta experter.

Företaget Nedab har fått tillstånd
av regeringen att spruta
med Vectobac i området även i år.
Miljöminister Andreas Carlgren
säger att inget pekar på att myggmedlet
skulle vara skadligt.

8 SIDOR/TT


6 maj 2011