Sverige

Föräldrar håller barnen hemma från skolan

14 av 17 barn i en fjärdeklass i Uddevalla
stannade hemma från skolan  
på måndagen. Föräldrarna höll sina barn
hemma i protest mot klassens lärare.
Många av föräldrarna säger att läraren
är olämplig. Elever säger att de blivit
utsatta för våld och kränkningar.

Skolans chefer säger att den kvinnliga
läraren aldrig blivit anmäld
för att ha gjort någon elev illa.
Det finns inga bevis för det
som elever och föräldrar
anklagar läraren för.

– Det känns som hon är utsatt
för rent byskvaller,
säger skolans rektor Sarah Isberg.

Föräldrarna kan bli straffade för att de
håller sina barn hemma från skolan.
Det kan vara ett brott mot skollagen.

8 SIDOR/TT


23 augusti 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?