Sverige

Sex-säljare från EU får jobba i Sverige

Det är förbjudet att köpa sex i Sverige.
Men trots det kan prostituerade från
andra EU-länder sälja sex i Sverige.
Det har Migrationsdomstolen
i Göteborg bestämt.

Sex-säljare från länder utanför EU
kan den svenska polisen utvisa.
Men sex-säljare från EU-länder
får rätt att stanna i Sverige i tre månader.
Alla EU-medborgare har rätt
att röra sig fritt mellan länderna,
säger EUs regler. Det är den regeln
som Migrationsdomstolen har följt.
Det är samma regel som förbjuder
utvisning av tiggare från Sverige.

De svenska poliserna är bekymrade
över domen i Migrationsdomstolen.
De tycker att den minskar polisens  
möjlighet att stoppa sexhandeln.


13 oktober 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?