Dålig koll på äldrevården av Socialstyrelsen

Sverige

Dålig koll på äldrevården av Socialstyrelsen

Många människor skickar in klagomål
om äldrevården. De klagar till Socialstyrelsen
när de upptäcker fel eller dålig vård.
Socialstyrelsen får in klagomål
varannan dag.
Tidningen Dagens Nyheter har undersökt
vad som händer med anmälningarna.
Socialstyrelsen åker mycket sällan ut
till äldreboenden för att kontrollera
om klagomålen är sanna.
Bara sex av hundra anmälningar slutar med att
Socialstyrelsen gör en noggrann kontroll.

8 SIDOR/TT


23 december 2011