Sverige

Högre högkostnads-skydd

Högkostnads-skyddet i vården
gör att vi slipper betala mycket
pengar när vi gör många besök
hos en läkare eller vårdcentral.
Det finns också ett högkostnads-skydd
för mediciner.
Den 1 januari 2012 höjs
båda högkostnads-skydden.

För läkarbesök blir det
högst 1100 kronor vi behöver
betala på ett år. Det är 200
kronor mer än tidigare.
För mediciner blir det
högst 2200 kronor vi måste
betala. Det är en höjning med
400 kronor.

8 SIDOR/TT


20 december 2011

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera