Sverige

Fler 15-åringar röker

Rökarna fortsätter att bli allt
färre i Sverige utom i en grupp.
Ungdomarna.
Allra vanligast är rökning bland flickor.
För fem år sedan rökte
tio procent av flickorna.
Idag röker 16 procent
av alla 15-åriga flickor.
Det visar en undersökning
som Statens folkhälsoinstitut
har gjort.

Totalt röker elva av hundra svenskar
varje dag.
Undersökningen visar också
att det är vanligare att röka bland
dem med kort utbildning.

18 av hundra män snusar, medan
bara tre av hundra kvinnor snusar.

8 SIDOR/TT


11 januari 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera