Sverige

Fler vargar ska skjutas

I år får jägarna skjuta som mest
32 vargar under skyddsjakten.
Det har Naturvårdsverket bestämt.
Det är många fler än förra året.
Då sköts bara tolv vargar
under skyddsjakten.

Det är länsstyrelserna själva
som bestämmer om det behövs
någon skyddsjakt.
Det är först när en varg ställer
till skada eller riskerar att ställa
till skada som den får skjutas.
Om en varg till exempel
ger sig på renar eller boskap
så kan jägare få skjuta den.

8 SIDOR/TT


16 januari 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera