Myndigheter kräver bättre skydd av kärnkraftverk

Sverige

Myndigheter kräver bättre skydd av kärnkraftverk

Svenska kärnkraftverk är
för dåligt skyddade mot terrorister.
Skyddet måste bli bättre.
Det skriver Strålsäkerhetsmyndigheten,
Polisen, Svenska kraftnät
och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
i en ny rapport.

8 SIDOR/TT


20 januari 2012