Tusen jobb bort på Astra Zeneca

Sverige

Tusen jobb bort på Astra Zeneca

Minst tusen jobb försvinner på
läkemedelsföretaget Astra Zeneca
i Södertälje.
Det är företagets forskningsavdelning
som drabbas.
Mellan 1000 och 1200 jobb
kommer att försvinna.

Astra Zeneca ska skapa en mindre
forskargrupp med 40 till 50 forskare.
Gruppen kommer att finnas i Boston i USA
och i Cambridge i Storbritannien.

Tillverkningen av läkemedel
kommer att bli kvar i Södertälje.

8 SIDOR/TT


2 februari 2012