Vab-reglerna ska bli enklare

Sverige

Vab-reglerna ska bli enklare

En förälder som stannar hemma från jobbet
för att ta hand om ett barn som blivit sjukt
måste anmäla det till Försäkringskassan.
Att stanna hemma med sitt barn
kallas vård av barn och förkortas vab.

Efteråt kan föräldern be om att få pengar
för att ha behövt stannat hemma från jobbet.
Då måste föräldern visa upp ett papper
från skolan eller förskolan
som säger att barnet har varit sjukt.

Föräldern måste anmäla att barnet är sjukt
redan första dagen.
Annars är det inte säkert att föräldern
får pengarna.

Nu säger Försäkringskassan att den
vill göra reglerna enklare.
Den vill att föräldrar ska kunna anmäla att
barnet är sjukt och söka om pengarna samtidigt.
Försäkringskassans chef Dan Eliasson säger
att föräldrar borde kunna få göra detta
så sent som två veckor efter att barnet
har blivit sjukt.


29 februari 2012