Sverige

Alla partier kände till planerna på en vapenfabrik