Sverige

Fler kvinnor fick jobb

Fler kvinnor än män fick jobb
under förra året.
Det visar nya siffror
från Arbetsförmedlingen.
Det är första gången på tio år
som jobben ökar mer bland kvinnor
än bland män.
Bland kvinnorna ökade
antalet arbetande med 2,4 procent.
Allra mest ökade jobben bland
kvinnor födda utomlands.
Antalet arbetande ökade
med 5,3 procent i den gruppen.

Men det är fortfarande fler män
än kvinnor som arbetar.
77,5 procent av männen i Sverige
hade ett jobb förra året.
Av kvinnorna hade 73 procent jobb.


9 mars 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera