Sverige

Krav på lärarlegitimation skjuts upp

Från och med den 1 juli i år
skulle bara lärare som har lärar-legitimation
få jobba heltid i skolor och förskolor.
Bara lärare som har rätt utbildning ska få en legitimation.

Nu säger Skolverket att det kommer
att ta längre tid att ge ut lärar-legitimationerna.
Alla som har utbildat sig till lärare
måste undersökas färdigt först.

En sak som gör att det tar lång tid
är att vissa lärare som har fått legitimationer
har överklagat Skolverkets beslut.
Flera lärare har blivit missnöjda.
Det har till exempel hänt att lärare
som undervisar på gymnasiet
bara får undervisa på högstadiet
med sin nya legitimation.

Nu har regeringen bestämt sig
att regeln att lärare måste ha legitimation
inte ska börja gälla den 1 juli.
Regeringen har ännu inte bestämt
ett nytt datum för när regeln börjar gälla.


13 mars 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera