Sverige

Sex män dömdes för sexhandel

Elva kvinnor från Rumänien sålde sex
till svenska män i Göteborg.
Sexhandeln sköttes av en liga
rumänska män. Poliserna i Göteborg
spanade länge innan de grep
sex rumänska män. Poliserna säger
att ligan skötte i stort sett all sexhandel
i Göteborg.

I måndags dömdes två av männen
för brottet människohandel.
De straffas med fängelse i sex år.
Fyra andra rumänska män dömdes
för att ha tjänat pengar på kvinnornas
sexhandel. De straffas med fängelse
från tre år till fyra och ett halvt år.


14 maj 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera