Sverige

Färre snokar föds i Sverige

Det föds allt färre snokar i Sverige.
I dag finns det bara hälften så
många snokar som för 80 år sedan.
Det visar undersökningar
från Högskolan i Kristianstad.

Troligen beror minskningen på
att det finns allt färre bönder i Sverige.
Snokarna behöver gödselhögarna
som finns vid bondgårdarna.
De lägger sina ägg i gödselhögarna.
Där är det lagom varmt.
När gödselhögarna blir färre
blir det också färre snokar.


14 augusti 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?