Sverige

Fler klagar på posten

Fler och fler klagar på att brev försvinner.
Bara i år har nästan sju tusen människor
klagat på att brev försvunnit.
Det är mer än tusen fler än förra året.
Det berättar Dagens Eko i Sveriges Radio.

Klagomålen går till Post- och telestyrelsen, PTS.
PTS ska se till att post och telefon fungerar bra i Sverige.
Men problemen är stora.
En undersökning som PTS
har gjort visar att hälften av alla
i Sverige fått någon annans post
någon gång de senaste tre månaderna.

Brevbärare säger till Dagens Eko
att problemen beror på att det sparats
för mycket pengar.
Det är för få brevbärare idag och stressen har ökat.


10 augusti 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?