Sverige

Vi blir fler i Sverige

Vi blir fler och fler människor i Sverige.
Nu är det 9,5 miljoner människor
som bor i Sverige.
Det är Stockholms län som växer mest.
Under det första halvåret ökade
Stockholms län med över 17 tusen människor.
I Västerbotten blir det färre människor.
Där minskade befolkningen med 500 människor.

Nästan 50 tusen människor
från andra länder flyttade till Sverige det första halvåret.
Den största ökningen är från Syrien och Afghanistan.
Många människor flyr från krigen.

8 SIDOR/TT


16 augusti 2012

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?