Sverige

Unga med problem får dålig hjälp

Många ungdomar i Sverige mår psykiskt dåligt.
Nu får Sverige kritik för att skolan är för dålig
på att hjälpa ungdomar med problem.
Det är organisationen OECD som undersökt
hur ungdomar mår och vilken hjälp de får.

OECD-experterna tycker att Sverige behöver fler psykologer,
sjuksköterskor och läkare som kan hjälpa skolbarn.
I Sverige ska en skolpsykolog hjälpa 2 tusen barn.
En läkare ska hjälpa 10 tusen barn.
Det är väldigt svårt.
Fler skolpsykologer och barnläkare behövs.

OECD-experterna säger att barn och ungdomar
som mår dåligt måste få hjälp tidigt.

– Psykiska problem kommer ofta redan i 14-årsåldern.
De som arbetar i skolan måste bli bättre på
att upptäcka vilka barn som har problem,
säger OECD-experten Stefano Scarpetta.


6 mars 2013

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera