Sverige

Nära sextusen olagliga vapen har lämnats in

För att få ha ett vapen i Sverige
måste man ha ett särskilt tillstånd.
Den som har ett olagligt vapen
kan straffas för det.

Men just nu är det riskfritt att lämna in
olagliga vapen till polisen.
Mellan 1 mars och 1 juni kan
människor göra det utan att bli straffade.
Det här kallas vapen-amnesti.

Just nu har folk lämnat in
nära sextusen olagliga
vapen till polisen.
Flest vapen har lämnats in i Västra Götaland.

8 SIDOR/TT


19 april 2013

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?