Sverige

Fler unga tar livet av sig

Fler unga människor tar livet av sig.
Ökningen är störst bland unga med funktionsnedsättning
som har problem att klara ett jobb.
Många av dem mår mycket dåligt.

Den som inte kan jobba kan få aktivitetsersättning.
Tidigare kallades det förtidspension.
De senaste 15 åren har fler unga fått aktivitetsersättning.
Det har blivit mer än dubbelt så många.
Samtidigt har fler och fler försökt att livet av sig.
Det är fyra gånger fler än tidigare.

I de flesta andra grupper minskar självmorden.
Det berättar nyhetsprogrammet Ekot.


16 maj 2013

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?