Sverige

Super-valåret 2014

2014 har kallats för ett ”super-valår”.

Det blir ett val på våren,
den 25 maj,
och ett annat val i september.

Den 25 maj
ska vi välja
vilka svenska politiker
som ska sitta i Europas riksdag,
Europaparlamentet.

Den 14 september
är det val till riksdagen,
men även kommunval
och landstingsval.

Vi kommer alltså
under samma år
att välja politiker
till EU, riksdagen, kommunerna
och till landstingen.
Det är det som är så speciellt
med ett super-valår.

Ett super-valår är ovanligt,
eftersom vi väljer politiker
till EUs riksdag
vart femte år,
medan valen till riksdag,
kommun och landsting
görs vart fjärde år.

På sin webbsida
undrar forskaren Henrik Oscarsson
hur det kommer att märkas
att det är ett super-valår i år.
– Blir det en enda lång valkampanj?
– Kommer resultatet
från Europaparlamentsvalet
att påverka valet till riksdagen
i september?
– Hur mycket kommer frågor
som handlar om Sverige
att debatteras
i valet till Europaparlamentet?


9 december 2013

Fler liknande artiklar

Vad tycker du om nyheten?

Kommentera